تبلیغات
فروشگاه پونی ها - ای احمق
pony shop foe rver

ای احمق

سه شنبه 19 خرداد 1394 10:58 ب.ظ

کدوم پونی فرستاده؟ : lemon zest and foxy
ای اداجیو رباتی احمق
خیلی احمقی که خودتو لو دادی
ولی تو حالا که فهمیدی من اینجا عضوم
این وبو از هک احمقانه تو در میارم
تو با این هک من
هیچی به دست نمیاری
تنها چیزی که بدست میاری 
بدبختیه
تو با هک کردنات خودتو داری به زجر می کشونی
ولی حالا حالا نه
خدا بهت زجر میده
تو بدترین فحشارو میدی
خدا میتونه تورو اعضاب بده
اداجیو 
گول خوردی
تو خدتو با شیطان مقایسه کردی
ولی باید با خدا مقایسه می کردی
تو نباید قسم می خوردی
تو باید به زندگیت میرسیدی
تازه تو فقط میتونی دوستی نتو بهن بزنی
ولی واقعیرو نچ
تو باید قسمتو پس بگیری
و خوب شی
تا خدا ببخشتت
اگه همینجوری ادامه بدی
اخر همینجوری زجر می کشی
حالا تصمیم با خودته
خوب میشی یا همینجوری ادامه میدی؟
کاری با عک نداشته باش
فقط جوابو بدهÏíϐÇå åÇ : نظرات
کی فرستاده؟: سه شنبه 19 خرداد 1394 11:06 ب.ظ